Chọn ngày tốt khai trương năm 2023 theo tuổi chi tiết nhất

“Đầu xuôi đuôi lọt” đã trở thành câu nói quen thuộc với người làm kinh doanh. Ngày khai trương cũng là một trong những khoảnh khắc quan trọng của nhiều doanh nghiệp với mong muốn có một năm làm việc năng suất, thành công và thịnh vượng nhất. Chính vì thế, “ngày tốt khai trương năm 2023” đang là từ khóa được tìm kiếm mỗi ngày trước thềm năm mới. Bài viết dưới đây sẽ mang đến cho bạn đáp án đầy đủ nhất về ngày tốt khai trương năm 2023:

Ngày tốt khai trương năm 2023 theo THÁNG

Tháng 1 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Thứ 3, ngày 3 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 12/12/2022 – Tân Dậu

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h.
 • Giờ xấu tránh khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 7, ngày 7 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 16/12/2022 – Ất Sửu

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h.
 • Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h.

Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 24/12/2022 – Quý Dậu

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Thứ 3, ngày 17 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 26/12/2022 – Ất Hợi

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Thứ 5, ngày 19 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 28/12/2022 – Đinh Sửu

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h

Thứ 7, ngày 21 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 30/12/2022 – Kỷ Mão

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h.

Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 1/1/2023 – Canh Thìn

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/1/2023 – Mậu Tý

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h.

Tháng 2 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Thứ 4, ngày 1 tháng 2 năm 2023, âm lịch: Ngày 11/1/2023 – Canh Dần

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Thứ 5, ngày 9 tháng 2 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/1/2023 – Mậu Tuất

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Thứ 7, ngày 11 tháng 2 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/1/2023 – Canh Tý

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Thứ 4, ngày 15 tháng 2 năm 2023, âm lịch: Ngày 25/1/2023 – Giáp Thìn

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Thứ 3, ngày 28 tháng 2 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/2/2023 – Đinh Tỵ

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Tháng 3 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Thứ 2, ngày 6 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/2/2023 – Quý Hợi

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 4, ngày 8 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/2/2023 – Ất Sửu

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 6, ngày 10 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/2/2023 – Đinh Mão

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.

Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/2/2023 – Kỷ Tỵ

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 2, ngày 20 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/2/2023 – Đinh Sửu

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 4, ngày 22 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 1/2/2023 – Kỷ Mão

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.

Thứ 5, ngày 30 tháng 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/2/2023 – Đinh Hợi

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Tháng 4 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Thứ 4, ngày 5 tháng 4 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/2/2023 – Quý Tỵ

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 3, ngày 11 tháng 4 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/2/2023 – Kỷ Hợi

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 7, ngày 15 tháng 4 năm 2023, âm lịch: Ngày 25/2/2023 Quý Mão

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.

Chủ nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2023, âm lịch: Ngày 11/3/2023 – Mậu Ngọ

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Tháng 5 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Thứ 7, ngày 6 tháng 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/3/2023 – Giáp Tý

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Thứ 2, ngày 8 tháng 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/3/2023 – Bính Dần

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.

Thứ 4, ngày 10 tháng 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/3/2023 – Mậu Thìn

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.

Thứ 5, ngày 18 tháng 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/3/2023 – Bính Tý

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 1/4/2023 – Đinh Sửu

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Tháng 6 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/4/2023 – Ất Mùi 

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.

Thứ 2, ngày 12 tháng 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 25/4/2023 – Tân Sửu 

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 8/5/2023 – Giáp Dần

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.

Thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 10/5/2023 – Bính Thìn

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 12/5/2023 – Mậu Ngọ

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Tháng 7 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Thứ 6, ngày 7 tháng 7 năm 2023, âm lịch: Ngày 20/5/2023 – Bính Dần

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.

Thứ 3, ngày 11 tháng 7 năm 2023, âm lịch: Ngày 24/5/2023 – Canh Ngọ

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Thứ 4, ngày 26 tháng 7 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/6/2023 – Ất Dậu

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.

Tháng 8 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Thứ 3, ngày 1 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/6/2023 – Tân Mão

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.

Thứ 5, ngày 3 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/6/2023 – Quý Tỵ

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 7, ngày 5 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/6/2023 – Ất Mùi

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 2, ngày 7 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/6/2023 – Đinh Dậu

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.

Thứ 3, ngày 15 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/6/2023 – Ấy Tỵ

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 4, ngày 16 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 1/7/2023 – Bính Ngọ 

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Thứ 7, ngày 26 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 11/7/2023 – Bính Thìn

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.

Thứ 4, ngày 30 tháng 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/7/2023 – Canh Thân

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.

Tháng 9 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Thứ 6, ngày 1 tháng 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/7/2023 – Nhâm Tuất

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.

Thứ 7, ngày 9 tháng 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 25/7/2023 – Canh Ngọ

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Thứ 4, ngày 20 tháng 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 6/8/2023 – Tân Tỵ

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 8/8/2023 – Quý Mùi

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 12/8/2023 – Đinh Hợi

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Tháng 10 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 20/8/2023 – Ất Mùi

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 24/8/2023 – Kỷ Hợi

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 7, ngày 14 tháng 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 30/8/2023 – Ấy Tỵ

 • Giờ tốt nhất khai trương: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/9/2023 – Canh Thân

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.

Thứ 3, ngày 31 tháng 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/9/2023 – Nhâm Tuất

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.

Tháng 11 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Thứ 5, ngày 2 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/9/2023 – Giáp Tý

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/9/2023 – Giáp Tuất

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.

Thứ 5, ngày 16 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 4/10/2023 – Mậu Dần

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.

Thứ 3, ngày 21 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/10/2023 – Quý Mùi

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 2, ngày 27 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/10/2023 – Kỷ Sửu

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Thứ 3, ngày 28 tháng 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 16/10/2023 – Canh Dần

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.

Tháng 12 năm 2023 khai trương ngày nào tốt?

Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/10/2023 – Ất Mùi

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 28/10/2023 – Nhâm Dần

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.

Thứ 7, ngày 16 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 4/11/2023 – Mậu Thân

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.

Thứ 2, ngày 18 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 6/11/2023 – Canh Tuất

 • Giờ tốt nhất khai trương: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.

Thứ 4, ngày 20 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 8/11/2023 – Nhâm Tý

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Thứ 5, ngày 28 tháng 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 16/11/2023 – Canh Thân

 • Giờ tốt nhất khai trương: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.

Ngày tốt khai trương năm 2023 theo TUỔI

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Tý

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Tý
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Tý

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Sửu

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Sửu
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Sửu

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Dần

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Dần
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Dần

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Mão

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Mão
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Mão

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Thìn

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Thìn
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Thìn

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Tỵ

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Tỵ
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Tỵ

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Ngọ

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Ngọ
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Ngọ

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Mùi

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Mùi
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Mùi

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Thân

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Thân
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Thân

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Dậu

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Dậu
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Dậu

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Tuất

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Tuất
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Tuất

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Hợi

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Hợi
Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Hợi

Bài viết trên giúp doanh nghiệp tìm được ngày tốt khai trương năm 2023 theo từng tháng và cả theo tuổi của chủ doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có thể linh hoạt và chủ động hơn trong việc lựa chọn thời gian. Mang đến một khởi đầu cho năm làm việc năng suất, may mắn, thành công và thịnh vượng nhất.

Xem thêm: Phong thủy văn phòng

Nice Office – một trong các đơn vị cung cấp dịch vụ văn phòng cho thuê HCM uy tín nhất hân hạnh được đồng hành và mang đến cho doanh nghiệp những địa chỉ văn phòng chất lượng nhất cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn nếu doanh nghiệp đang có mong muốn mở rộng quy mô hay thay lớp áo mới cho doanh nghiệp của mình trong dịp đầu năm. Nếu bạn đang có nhu cầu thuê văn phòng quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận,… hay tất cả các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn chi tiết cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

7 Ưu điểm vượt trội của Nice Office

 1. Tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm 24/7.
 2. Lập báo cáo, phân tích, giúp khách so sánh ưu khuyết của từng điểm thuê.
 3. Đưa rước tận nơi, khảo sát văn phòng cho thuê miễn phí.
 4. Thông tin, hình ảnh luôn được cập nhật mới nhất.
 5. Cung cấp đầy đủ lịch sử giá thuê.
 6. Báo giá nhanh chóng, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục gọn gàng.
 7. Hợp đồng rõ ràng, dài hạn, minh bạch tài chính và pháp lý.

Đăng ký tư vấn cho thuê văn phòng  Thông tin liên hệ

  Hotline: 0901.007.226

  Zalo: 0909.653539

  Email: info@niceoffice.com.vn

  Fanpage: Nice Office – Văn phòng cho thuê Tp.HCM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *