Showing all 2 results

  • : Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh
  • : 1 - 20 chỗ ngồi
  • : Tầng 72
400USD/chỗ/tháng
  • : Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh
  • : 1 - 30 chỗ ngồi
  • : Tầng 6
170USD/chỗ/tháng