Showing all 6 results

Giảm -31%
 • : Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
 • : 1 - 30 chỗ ngồi
 • : Tầng 3
160USD 110USD/chỗ/tháng
 • : Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
 • : 1 - 30 chỗ ngồi
 • : Tầng M & 3
200USD/chỗ/tháng
 • : Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
 • : 1 - 20 chỗ ngồi
 • : Tầng 8
130USD/chỗ/tháng
 • : Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3
 • : 1 - 20 chỗ ngồi
 • : Tầng 8, 9, 10
200USD/chỗ/tháng
 • : Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
 • : 1 - 20 chỗ ngồi
 • : Tầng 14
200USD/chỗ/tháng
 • : Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
 • : 1 - 20 chỗ ngồi
 • : Tầng 4
310USD/chỗ/tháng