Showing 13–24 of 58 results

 • : Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1
 • : 45, 65, 200, 300
 • : Tây
25USD/m2
 • : Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh
 • : 20, 30, 50, 70, 100
 • : Tây
14USD/m2
 • : Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình
 • : 60, 100, 160, 200, 260
 • : Tây
13USD/m2
 • : Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 45, 60, 106, 168
 • : Tây
13.5USD/m2
 • : Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
 • : 50, 100, 200
 • : Tây
12USD/m2
 • : Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 40, 80, 120, 160
 • : Tây
14USD/m2
 • : Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình
 • : 30, 60, 100, 170
 • : Tây
11USD/m2
 • : Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
 • : 90, 130, 190, 230, 460
 • : Tây
13USD/m2
 • : Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
 • : 150, 300, 500, 1000, 1700
 • : Tây
21USD/m2
 • : Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh
 • : 83, 100, 190, 281, 450
 • : Tây
18USD/m2
 • : Trường Trinh, Phường 15, Quận Tân Bình
 • : 82, 164, 228
 • : Tây
12USD/m2
 • : Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8
 • : 100, 200, 300, 400
 • : Tây
11USD/m2