Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • : 156 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiểng, Nhà Bè
  • : 140, 200, 276, 500
  • : Đông Bắc
8USD/m2
  • : 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè
  • : 100, 180, 295, 350, 500, 1000
  • : Tây Bắc
12USD/m2