Showing 1–12 of 51 results

 • : Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình
 • : 100, 125, 165, 330
 • : Nam
10USD/m2
 • : Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Bình Thạnh
 • : 50, 100, 150, 200
 • : Nam
11USD/m2
 • : Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
 • : 20, 50, 80
 • : Nam
10USD/m2
Giảm -11%
 • : Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình
 • : 30, 50, 60, 80
 • : Nam
9USD 8USD/m2
 • : Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
 • : 120, 200, 237, 474
 • : Nam
25USD/m2
Giảm -13%
 • : Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình
 • : 140, 280, 420
 • : Nam
15USD 13USD/m2
 • : Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh
 • : 130, 260
 • : Nam
10USD/m2
 • : Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình
 • : 38, 50, 88
 • : Nam
8USD/m2
 • : Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 117, 157, 278, 556
 • : Nam
18USD/m2
Giảm -8%
 • : Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình
 • : 30, 40, 70, 100, 200
 • : Nam
12USD 11USD/m2
 • : Bạch Đằng, Phường 24, Bình Thạnh
 • : 15, 20, 45, 60
 • : Nam
9USD/m2
 • : Phan Đăng Lưu, Phường 6, Bình Thạnh
 • : 50, 118, 200, 300, 572
 • : Nam
13.5USD/m2