Chọn ngày đẹp khai trương 2022 – Phần 1 (Tháng 1 đến tháng 6)

Có rất nhiều bàn cãi về việc xem phong thủy kinh doanh nhưng hầu hết đều có niềm tin vào “ngày lành tháng tốt”. Vì vậy, Nice Office xin tổng hợp danh sách các ngày đẹp khai trương 2022 dành cho các doanh nghiệp đang có dự định đi vào vận hành trong thời gian tới.

Lễ khai trương Vincom Center bên trong tòa nhà Landmark 81
Lễ khai trương Vincom Center bên trong tòa nhà Landmark 81

Tạm biệt 2021, chỉ còn khoảng vài tuần nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm 2022 với nhiều hứa hẹn và hy vọng. Đối với các doanh nghiệp, năm 2022 còn là một khởi đầu mới, một xuất phát điểm cho việc tái khẳng định thương hiệu, tiến đến những thành tựu nổi bật. Và việc chọn được một ngày đẹp khai trương 2022 chắc hẳn cũng hết sức quan trọng đối với họ. 

“Đầu xuôi đuôi lọt” – Dưới đây là danh sách các ngày tốt để khai trương văn phòng 2022 mà Nice Office đã tổng hợp từ các chuyên trang về phong thủy kinh doanh uy tín.

>> Xem thêm: Phong thủy kinh doanh – Những điều cần biết

Chọn ngày đẹp khai trương 2022 – Phần 1 (Tháng 1 đến tháng 6)

Chọn ngày đẹp khai trương 2022 - Từ tháng 1 đến tháng 6
Chọn ngày đẹp khai trương 2022 – Từ tháng 1 đến tháng 6

Ngày đẹp khai trương tháng 1/2022

Ngày dương Ngày âm Thứ Giờ tốt
1/1/2022 29/11/2021 Thứ bảy
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
6/1/2022 4/12/2021 Thứ năm
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
7/1/2022 5/12/2021 Thứ sáu
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
8/1/2022 10/12/2021 Thứ bảy
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
12/1/2022 10/12/2021 Thứ tư
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
13/1/2022 11/12/2021 Thứ năm
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
17/1/2022 15/12/2021 Thứ hai
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
18/1/2022 16/12/2021 Thứ ba
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
21/1/2022 19/12/2021 Thứ sáu
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
22/1/2022 20/12/2021 Thứ bảy
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
23/1/2022 21/12/2021 Chủ nhật
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
30/1/2022 28/12/2021 Chủ nhật
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
31/1/2022 29/12/2021 Thứ hai
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)

Ngày đẹp khai trương tháng 2/2022

Ngày dương Ngày âm Thứ Giờ tốt
6/2/2022 6/1/2022 Chủ nhật
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
11/2/2022 11/1/2022 Thứ sáu
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
15/2/2022 15/1/2022 Thứ ba
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
16/2/2022 16/1/2022 Thứ tư
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
19/2/2022 19/1/2022 Thứ bảy
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
28/2/2022 28/1/2022 Thứ hai
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)

Ngày đẹp khai trương tháng 3/2022

Ngày dương Ngày âm Thứ Giờ tốt
2/3/2022 30/1/2022 Thứ tư
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
7/3/2022 5/2/2022 Thứ hai
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
8/3/2022 6/2/2022 Thứ ba
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
13/3/2022 11/2/2022 Chủ nhật
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
14/3/2022 12/2/2022 Thứ hai
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
18/3/2022 16/2/2022 Thứ sáu
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
19/3/2022 17/2/2022 Thứ bảy
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
22/3/2022 20/2/2022 Thứ ba
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
23/3/2022 21/2/2022 Thứ tư
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
25/3/2022 23/2/2022 Thứ sáu
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
30/3/2022 28/2/2022 Thứ tư
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
31/3/2022 29/2/2022 Thứ năm
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)

Ngày đẹp khai trương tháng 4/2022

Ngày dương

Ngày âm Thứ

Giờ tốt

1/4/2022 1/3/2022 Thứ sáu
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
8/4/2022 8/3/2022 Thứ sáu
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
12/4/2022 12/3/2022 Thứ ba
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
16/4/2022 16/3/2022 Thứ bảy
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
17/4/2022 17/3/2022 Chủ nhật
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
20/4/2022 20/3/2022 Thứ tư
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
23/4/2022 13/3/2022 Thứ bảy
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
29/4/2022 29/3/2022 Thứ sáu
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)

Ngày đẹp khai trương tháng 5/2022

Ngày dương

Ngày âm Thứ

Giờ tốt

1/5/2022 1/4/2022 Chủ nhật
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
6/5/2022 6/4/2022 Thứ sáu
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
8/5/2022 8/4/2022 Chủ nhật
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
12/5/2022 12/4/2022 Thứ năm
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
17/5/2022 17/4/2022 Thứ ba
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
21/5/2022 21/4/2022 Thứ bảy
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
23/5/2022 23/4/2022 Thứ hai
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
24/5/2022 24/4/2022 Thứ ba
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
29/5/2022 29/4/2022 Chủ nhật
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
30/5/2022 1/5/2022 Thứ hai
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
31/5/2022 2/5/2022 Thứ ba
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)

Ngày đẹp khai trương tháng 6/2022

Ngày dương

Ngày âm Thứ

Giờ tốt

6/6/2022 8/5/2022 Thứ hai
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
7/6/2022 9/5/2022 Thứ ba
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
15/6/2022 17/5/2022 Thứ tư
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
 • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
19/6/2022 21/5/2022 Chủ nhật
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
22/6/2022 24/5/2022 Thứ tư
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
28/6/2022 30/5/2022 Thứ ba
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
 • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
 • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
 • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
30/6/2022 2/6/2022 Thứ năm
 • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
 • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
 • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
 • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
 • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
 • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)

>>Xem tiếp: Chọn ngày đẹp khai trương 2022 – Phần 2 (Tháng 7 đến tháng 12)

Nice Office – Công ty cho thuê văn phòng chuyên nghiệp lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp khai trương hồng phát

Được xây dựng và phát triển bởi một đội ngũ trẻ, năng động và chuyên nghiệp, Nice Office là đơn vị cung cấp văn phòng cho thuê chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu tại Tp.HCM với đầy đủ các phân khúc văn phòng hạng A, văn phòng hạng B, văn phòng hạng C, văn phòng giá rẻ, văn phòng trọn gói tại khắp các quận, vị trí vàng… trên địa bàn thành phố.

7 Ưu điểm vượt trội của Nice Office

 • Tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm 24/7
 • Lập báo cáo, phân tích, giúp khách so sánh ưu khuyết của từng điểm thuê
 • Đưa rước tận nơi, khảo sát văn phòng cho thuê miễn phí
 • Thông tin, hình ảnh luôn được cập nhật mới nhất
 • Cung cấp đầy đủ lịch sử giá thuê
 • Báo giá nhanh chóng, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục gọn gàng
 • Hợp đồng rõ ràng, dài hạn, minh bạch tài chính và pháp lý

Đăng ký tư vấn cho thuê văn phòng  Thông tin liên hệ

  Hotline: 0901.007.226
  Zalo: 0909.653539
  Email: info@niceoffice.com.vn
  Fanpage: Nice Office – Văn phòng cho thuê Tp.HCM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *