Chọn ngày đẹp khai trương 2022 – Phần 2 (Tháng 7 đến tháng 12)

Tiếp nối phần 1, mời bạn tiếp tục tra cứu Phần 2 của chọn ngày đẹp khai trương 2022 dành cho doanh nghiệp dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 7 đến tháng 12.

Ảnh minh họa: Lễ khai trương của một trong số các tòa nhà văn phòng Winhome
Ảnh minh họa: Lễ khai trương của một trong số các tòa nhà văn phòng Winhome

Bất kể trong lĩnh vực nào, người làm ăn thường rất chú trọng vào phong thủy từ việc chọn hướng khi tìm thuê văn phòng, cách bố trí bàn làm việc, chọn cây phong thủy đến những việc quan trọng hơn như chọn ngày đẹp khai trương, giờ tốt xuất hành… 

Theo phong thủy, có ba loại ngày cực tốt để khai trương, bắt đầu cho hoạt động kinh doanh đó là ngày Tốc Hỷ, ngày Tiểu Cát và ngày Đại An. Đồng thời, bạn cũng cần lưu ý tránh 3 loại ngày không tốt là Xích Khẩu, Không Vong và Lưu Niên. Việc tính toán xem ngày nào là ngày tốt và ngày nào là ngày xấu sẽ được dựa trên một vòng tuần hoàn 6 cung.

Để biết thêm chi tiết về ý nghĩa của các ngày này cũng như cách tính toán, bạn vui lòng xem lại bài viết: Chọn ngày tốt khai trương văn phòng 2021. Còn dưới đây, Nice Office chỉ xin đề cập đến ngày đẹp khai trương 2022 – Phần 2 (Tháng 7 đến tháng 12).

>> Xem thêm: Chọn ngày đẹp khai trương 2022 – Phần 1 (Tháng 1 đến tháng 6)

Chọn ngày đẹp khai trương 2022 – Phần 2 (Tháng 7 đến tháng 12)

Chọn ngày đẹp khai trương 2022 - Từ tháng 7 đến tháng 12
Chọn ngày đẹp khai trương 2022 – Từ tháng 7 đến tháng 12

Ngày đẹp khai trương tháng 7/2022

Ngày dương

Ngày âm Thứ

Giờ tốt

6/7/2022 8/6/2022 Thứ tư
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
7/7/2022 9/6/2022 Thứ năm
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
12/7/2022 14/6/2022 Thứ ba
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
17/7/2022 19/6/2022 Chủ nhật
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
21/7/2022 23/6/2022 Thứ năm
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
22/7/2022 24/6/2022 Thứ sáu
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
23/7/2022 25/6/2022 Thứ bảy
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
28/7/2022 30/6/2022 Thứ năm
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
29/7/2022 1/7/2022 Thứ sáu
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
30/7/2022 2/7/2022 Thứ bảy
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)

Ngày đẹp khai trương tháng 8/2022

Ngày dương

Ngày âm Thứ

Giờ tốt

5/8/2022 8/7/2022 Thứ sáu
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
6/8/2022 9/7/2022 Thứ bảy
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
14/8/2022 17/7/2022 Chủ nhật
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
18/8/2022 21/7/2022 Thứ năm
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
21/8/2022 24/7/2022 Chủ nhật
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
27/8/2022 1/8/2022 Thứ bảy
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)

Ngày đẹp khai trương tháng 9/2022

Ngày dương

Ngày âm Thứ

Giờ tốt

3/9/2022 8/8/2022 Thứ bảy
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
4/9/2022 9/8/2022 Chủ nhật
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
5/9/2022 10/8/2022 Thứ hai
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
9/9/2022 14/8/2022 Thứ sáu
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
10/9/2022 15/8/2022 Thứ bảy
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
14/9/2022 19/8/2022 Thứ tư
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
15/9/2022 20/8/2022 Thứ năm
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
18/9/2022 23/8/2022 Chủ nhật
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
19/9/2022 24/8/2022 Thứ hai
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
20/9/2022 25/8/2022 Thứ ba
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
21/9/2022 26/8/2022 Thứ tư
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
26/9/2022 1/9/2022 Thứ hai
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
27/9/2022 2/9/2022 Thứ ba
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)

Ngày đẹp khai trương tháng 10/2022

Ngày dương

Ngày âm Thứ

Giờ tốt

4/10/2022 9/9/2022 Thứ ba
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
5/10/2022 10/9/2022 Thứ tư
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
9/10/2022 14/9/2022 Chủ nhật
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
14/10/2022 19/9/2022 Thứ sáu
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
20/10/2022 25/9/2022 Thứ năm
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
26/10/2022 2/10/2022 Thứ tư
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
28/10/2022 4/10/2022 Thứ sáu
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)

Ngày đẹp khai trương tháng 11/2022

Ngày dương

Ngày âm Thứ

Giờ tốt

2/11/2022 9/10/2022 Thứ tư
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
3/11/2022 10/10/2022 Thứ năm
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
4/11/2022 11/10/2022 Thứ sáu
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
8/11/2022 15/10/2022 Thứ ba
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
9/11/2022 16/10/2022 Thứ tư
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
13/11/2022 20/10/2022 Chủ nhật
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
14/11/2022 21/10/2022 Thứ hai
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
17/11/2022 24/10/2022 Thứ năm
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
18/11/2022 25/10/2022 Thứ sáu
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
19/11/2022 26/10/2022 Thứ bảy
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
25/11/2022 2/11/2022 Thứ sáu
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
27/11/2022 4/11/2022 Chủ nhật
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)

Ngày đẹp khai trương tháng 12/2022

Ngày dương

Ngày âm Thứ

Giờ tốt

3/12/2022 10/11/2022 Thứ bảy
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
4/12/2022 11/11/2022 Chủ nhật
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
8/12/2022 15/11/2022 Thứ năm
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
12/12/2022 19/11/2022 Thứ hai
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)
  • 21h00 – 23h00 (Giờ Hợi)
13/12/2022 20/11/2022 Thứ ba
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
16/12/2022 23/11/2022 Thứ sáu
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 3h00 – 5h00 (Giờ Dần)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
19/12/2022 26/11/2022 Thứ hai
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 5h00 – 7h00 (Giờ Mão)
  • 11h00 – 13h00 (Giờ Ngọ)
  • 15h00 – 17h00 (Giờ Thân)
  • 17h00 – 19h00 (Giờ Dậu)
27/12/2022 5/12/2022 Thứ ba
  • 23h00 – 1h00 (Giờ Tý)
  • 1h00 – 3h00 (Giờ Sửu)
  • 7h00 – 9h00 (Giờ Thìn)
  • 9h00 – 11h00 (Giờ Tỵ)
  • 13h00 – 15h00 (Giờ Mùi)
  • 19h00 – 21h00 (Giờ Tuất)

Nice Office – Lựa chọn thuê văn phòng hàng đầu tại Tp.HCM cho doanh nghiệp khai trương hồng phát

Được xây dựng và phát triển bởi một đội ngũ trẻ, năng động và chuyên nghiệp, Nice Office là đơn vị cung cấp văn phòng cho thuê chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu tại Tp.HCM với đầy đủ các phân khúc văn phòng hạng A, văn phòng hạng B, văn phòng hạng C, văn phòng giá rẻ, văn phòng trọn gói tại khắp các quận, vị trí vàng… trên địa bàn thành phố.

7 Ưu điểm vượt trội của Nice Office

  • Tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm 24/7
  • Lập báo cáo, phân tích, giúp khách so sánh ưu khuyết của từng điểm thuê
  • Đưa rước tận nơi, khảo sát văn phòng cho thuê miễn phí
  • Thông tin, hình ảnh luôn được cập nhật mới nhất
  • Cung cấp đầy đủ lịch sử giá thuê
  • Báo giá nhanh chóng, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục gọn gàng
  • Hợp đồng rõ ràng, dài hạn, minh bạch tài chính và pháp lý

Đăng ký tư vấn cho thuê văn phòng    Thông tin liên hệ

    Hotline: 0901.007.226
    Zalo: 0909.653539
    Email: info@niceoffice.com.vn
    Fanpage: Nice Office – Văn phòng cho thuê Tp.HCM

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *