Showing 1–12 of 97 results

 • : Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1
 • : 48, 52, 120, 150
 • : Tây Nam
20USD/m2
 • : Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Tân Phú
 • : 70, 240, 375, 474, 500
 • : Tây Nam
12USD/m2
Giảm -14%
 • : Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7
 • : 40, 60, 100, 132, 250, 300
 • : Tây Nam
14USD 12USD/m2
 • : Đường 19, KCX Tân Thuận, Quận 7
 • : 100, 200, 300, 500, 1000, 1200
 • : Tây Nam, Đông Bắc
14USD/m2
 • : Thép Mới, Phường 12, Tân Bình
 • : 40, 70, 120
 • : Tây Nam
10USD/m2
 • : Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1
 • : 30, 50, 90
 • : Tây Nam
11USD/m2
 • : Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Quận 3
 • : 120, 150, 300, 500, 900
 • : Tây Nam
14USD/m2
 • : Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2
 • : 80, 120, 200, 400
 • : Tây Nam
21USD/m2
 • : Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 30, 50, 100, 150, 215
 • : Tây Nam
13USD/m2
 • : Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • : 200, 344, 408, 434, 868
 • : Tây Nam
17USD/m2
 • : Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3
 • : 100, 120, 160, 320
 • : Tây Nam
13USD/m2
Giảm -20%
 • : Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình
 • : 70, 100, 150, 300
 • : Tây Nam
10USD 8USD/m2