Showing 1–12 of 67 results

 • : Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh
 • : 200, 400
 • : Bắc
16USD/m2
 • : Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5
 • : 80, 100, 120, 200
 • : Bắc
12USD/m2
 • : Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh
 • : 110, 220, 440
 • : Bắc
12USD/m2
 • : Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình
 • : 70, 125, 150, 285
 • : Bắc
12USD/m2
 • : Phan Đăng Lưu, Phường 7, Phú Nhuận
 • : 50, 70, 125, 190, 220
 • : Bắc
12USD/m2
 • : Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình
 • : 50, 82, 164
 • : Đông, Bắc
12USD/m2
 • : Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Quận 2
 • : 80, 100, 160
 • : Bắc
11USD/m2
 • : Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình
 • : 50, 85, 135
 • : Bắc
10USD/m2
 • : Võ Trường Toản, P. Thảo Điền, Quận 2
 • : 80, 100, 223, 446, 669
 • : Bắc
23.5USD/m2
Giảm -17%
 • : Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 45, 60, 80, 145, 290
 • : Bắc
12USD 10USD/m2
 • : Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Tân Bình
 • : 90, 110, 200, 400, 500
 • : Bắc
10USD/m2
 • : Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 25, 45, 70, 100, 180
 • : Bắc
12USD/m2