Annex là gì? Quy định Annex Contract – Appendix theo luật dân sự và lao động

Annex Contract hay Appendix là một tài liệu quan trọng trong ký kết hợp đồng thuê văn phòng, giúp tránh những hiểu lầm và đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia. Với vai trò quan trọng như vậy, nhưng hiện nay chưa nhiều doanh nghiệp hiểu rõ về Annex Contract. Vậy Annex là gì? Có những quy định như thế nào trong bộ luật dân sự và bộ luật lao đồng?

Cùng Nice Office tìm hiểu đầy đủ về phụ lục hợp đồng (Appendix) qua bài viết dưới đây. 

Annex là gì?

Annex Contract là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các văn bản quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng hay còn được gọi là phụ lục hợp đồng. Trong đó Annex là phụ lục và Contract có nghĩa là hợp đồng.

Thời điểm hiện tại, các hợp đồng thuê văn phòng sử dụng thuật ngữ Appendix thay cho Annex Contract nhưng cả hai đều có cùng một hàm ý là phụ lục hợp đồng.

Thông thường, Annex Contract sẽ chia làm hai loại, cụ thể:

 • Phụ lục hợp đồng đóng vai trò như một phần bổ sung cho bản hợp đồng chính, quy định chi tiết một số điều khoản và được lập đồng thời với hợp đồng chính.
 • Phụ lục hợp đồng được sử dụng để bổ sung hoặc sửa đổi một số quy định của hợp đồng đã được lập trước đó, thường là các thay đổi như: gia hạn, rút ngắn thời hạn, điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị, sửa đổi hoặc bổ sung một số hạng mục công việc thực hiện,…

Khi ký kết hợp đồng chính thức thì song song với đó, quý doanh nghiệp nên xem xét kỹ hoặc nhờ đơn vị tư vấn hỗ trợ điều chỉnh bản phụ lục hợp đồng thuê văn phòng sao cho hợp lý.

Annex Contract là gì
Annex Contract là gì

Quy định pháp luật về phụ lục hợp đồng – Annex Contract là gì?

Quy định theo Bộ Luật Dân sự 2015

Điều 403 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về phụ lục hợp đồng như sau:

“Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.”

Tóm lại, Phụ lục hợp đồng Annex Contract có 4 tính chất cơ bản sau đây:

 • Hình thức của phụ lục hợp đồng bắt buộc phải bằng văn bản. 
 • Phụ lục không bắt buộc phải đi kèm cùng với hợp đồng. 
 • Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. 
 • Phụ lục có giá trị pháp lý và hiệu lực tương đương với hợp đồng

Quy định theo Bộ Luật Lao động 2019

Ngoài ra, theo Điều 22 Bộ Luật Lao động 2019 có quy định phụ lục hợp đồng lao động như sau:

“Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.”

Đặc điểm của phụ lục hợp đồng trong ngành văn phòng cho thuê

Đặc điểm của phụ lục hợp đồng văn phòng cho thuê

Hiệu lực của phụ lục hợp đồng (Appendix)

Theo các phân tích trên thì phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng chính thức.

Trong hợp đồng thuê văn phòng, phụ lục hợp đồng sẽ được chủ tòa nhà hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cùng khách thuê tham gia ký kết.

Nếu một trong các bên tham gia không đồng ý ký kết thì phụ lục hợp đồng sẽ vô hiệu lực giống như các bản hợp đồng bình thường. 

Nội dung của phụ lục hợp đồng (Appendix)

Doanh nghiệp khi xem xét hợp đồng văn phòng cho thuê nên lưu ý, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng chính.

Thông thường, nội dung của phụ lục hợp đồng Appendix đối với văn phòng cho thuê sẽ có những phần cơ bản giống như hợp đồng chính, cụ thể:

 • Thông tin bên cho thuê văn phòng và khách thuê.
 • Các điều khoản trong phụ lục hợp đồng cho thuê.
 • Chữ ký của các bên tham gia.
Anppendix phụ lục hợp đồng
Phụ lục hợp đồng trong thuê văn phòng – Anppendix là gì

>> Xem thêm: Những lưu ý khi ký hợp đồng thuê văn phòng

Vai trò của phụ lục hợp đồng dân sự – Appendix là gì?

Phụ lục hợp đồng là một tài liệu đi kèm với hợp đồng chính, có vai trò quan trọng trong việc bổ sung và làm rõ các điều khoản và điều kiện đã ký kết. Các vai trò chính của phụ lục hợp đồng Appendix như sau:

 1. Bổ sung thông tin: Bổ sung và làm rõ các thông tin quan trọng trong hợp đồng chính, nhằm tránh những hiểu lầm và tranh chấp về sau.
 2. Điều chỉnh điều khoản: Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng chính cần điều chỉnh hoặc bổ sung thì phụ lục hợp đồng là cách tốt nhất để thực hiện điều này, giúp bảo đảm tính minh bạch và công bằng cho các bên.
 3. Xác định trách nhiệm: Phụ lục hợp đồng Annex Contract có thể xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên trong quá trình thực hiện hợp đồng, giúp tăng tính minh bạch, tránh xảy ra tranh chấp.
 4. Cung cấp chính sách bổ sung: Phụ lục hợp đồng cũng có thể bao gồm các chính sách và quy định bổ sung liên quan đến việc sử dụng văn phòng, như chính sách về phí dịch vụ, bảo trì, sửa chữa, an ninh,…
 5. Thể hiện đầy đủ và chính xác các điều khoản hợp đồng: Phụ lục hợp đồng giúp thể hiện đầy đủ và chính xác các điều khoản của hợp đồng, tránh tình trạng các bên hiểu nhầm hoặc đưa ra giải thích khác nhau về nội dung hợp đồng.Vai trò của Annex Contract phụ lục hợp đồng 

Với những phân tích trên, phụ lục hợp đồng Annex Contract đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và cam kết thực hiện nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê văn phòng.

Doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng nên xem xét kỹ phần phụ lục Appendix hoặc nhờ đơn vị tư vấn hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia.

Vai trò của phụ lục hợp đồng annex contract
Vai trò của phụ lục hợp đồng annex contract là gì?

Mẫu Annex Contract

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng số:……/HĐMBHH được giao kết vào ngày …. tháng …. năm …..)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ………………………… Chúng tôi gồm:

BÊN A

Ông: ………………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: ………………………do …………………………. cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………

BÊN B

Bà: ………………………………………..Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: ………………………. do …………………………….cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng số:……/HĐMBHH được giao kết vào ngày …. tháng …. năm ….. (sau đây gọi là Hợp đồng ………………) như sau:

Điều 1. Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:

Từ: “……………………………………………………………………………………”

Thành: “……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………”

Điều 2. Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. giao kết vào ngày …. tháng …. năm ….. được giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được công chứng. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng số:……/HĐMBHH được giao kết vào ngày …. tháng …. năm …..

Điều 4. Hai bên đã đọc kỹ lại nội dung của Phụ lục Hợp đồng này và đều thống nhất ký và điểm chỉ vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành 02 bản (hai bản)  bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản (một bản) để làm bằng chứng.

BÊN A

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ hộ tên)

BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

(nguồn mẫu hợp đồng luật Hoàng Phi)

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn Annex là gì, Annex Contract là gì hay Appendix là gì? Hợp đồng thuê văn phòng nói riêng và pháp lý doanh nghiệp nói chung luôn có những thuật ngữ, điều khoản mà không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ.

Nice Office – đơn vị cho thuê văn phòng TpHCM chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu hiện nay luôn sẵn sàng giải đáp mọi thông tin thắc mắc, đồng thời tư vấn và đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm địa điểm đặt “đại bản doanh” cho công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *