Hiển thị 85–112 của 356 kết quả

 • : 213/9 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh
 • : 25, 45, 70, 100, 180
 • : Bắc
12USD/m2
 • : Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11
 • : 40, 80, 120, 160, 250
 • : Đông Bắc
12USD/m2
 • : 275 Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh
 • : 40, 50, 90, 100, 180
 • : Đông Nam
11USD/m2
 • : 264 Nguyễn Thái Bình, Tân Bình
 • : 20, 40, 50, 100
 • : Đông Nam
10USD/m2
 • : 403 Nguyễn Thái Bình, Tân Bình
 • : 30, 50, 70, 100, 150
 • : Tây Bắc
8USD/m2
Giảm -8%
 • : 151 Bạch Đằng, Tân Bình
 • : 30, 40, 70, 100, 200
 • : Nam
11USD/m2
Giảm -17%
 • : 33 Ba Vì, Tân Bình
 • : 30, 50, 100, 130
 • : Đông Bắc
10USD/m2
 • : 340/15 Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh
 • : 20, 30, 50, 70
 • : Bắc
12USD/m2
 • : 125/11 Nguyễn Cửu Vân, Bình Thạnh
 • : 20, 40, 60, 120
 • : Tây
11USD/m2
 • : 190 Bạch Đằng, Bình Thạnh
 • : 15, 20, 45, 60
 • : Nam
9USD/m2
 • : 161 Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh
 • : 20, 45, 65, 100, 220
 • : Tây Nam
14USD/m2
Giảm -7%
 • : 10 Phan Đình Giót, Tân Bình
 • : 20, 40, 80, 150
 • : Tây
13USD/m2
 • : 58 Đồng Khởi, Quận 1
 • : 45, 65, 200, 300
 • : Tây
25USD/m2
 • : 96-98 Đào Duy Anh, Phú Nhuận
 • : 30, 50, 80, 120, 140
 • : Tây Nam
10USD/m2
 • : 96 Lê Văn Duyệt, Bình Thạnh
 • : 20, 30, 50, 70, 100
 • : Tây
14USD/m2
 • : 31-33 Ký Con, Quận 1
 • : 25, 40, 55, 100
 • : Đông Bắc
18USD/m2
 • : 92G Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh
 • : 40, 100, 200, 400, 500
 • : Tây Bắc
21USD/m2
 • : 6 Nguyễn Thành Ý, Quận 1
 • : 30, 50, 80, 120
 • : Đông Nam
16USD/m2
Giảm -14%
 • : 307A Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận
 • : 45, 65, 100, 150
 • : Bắc
12USD/m2
 • : 326 Lê Văn Sỹ, Tân Bình
 • : 15, 50, 100, 240, 480
 • : Tây Nam
14USD/m2
 • : 105 Cô Giang, Quận 1
 • : 40, 80, 90, 160
 • : Tây Bắc
14USD/m2
 • : 18A Nam Quốc Cang, Quận 1
 • : 20, 30, 58, 100
 • : Tây Nam
13USD/m2
 • : 102D Lê Thị Riêng, Quận 1
 • : 30, 50, 78, 100
 • : Đông Nam
9USD/m2
 • : 24 Tân Canh, Tân Bình
 • : 48, 52, 100
 • : Đông
9USD/m2
 • : 20 Sông Thao, Tân Bình
 • : 50, 80, 130, 200, 300, 350
 • : Đông Nam
11USD/m2
 • : 22 Nguyễn Đình Khơi, Tân Bình
 • : 25, 50, 75, 110
 • : Đông Bắc
8USD/m2
 • : 17 Đường Số 2, Quận 3
 • : 50, 70, 100, 150, 200
 • : Tây Bắc
13USD/m2
 • : 27C Quốc Hương, Quận 2
 • : 40, 80, 120, 200, 260
 • : Đông Bắc
14USD/m2