Hiển thị 57–84 của 336 kết quả

 • : C18, Phường 12, Tân Bình
 • : 40, 50, 100
 • : Đông
11USD/m2
Giảm -17%
 • : Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 45, 60, 80, 145, 290
 • : Bắc
10USD/m2
Giảm -23%
 • : Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình
 • : 30, 60, 70, 120, 200
 • : Đông Nam
10USD/m2
 • : Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình
 • : 38, 50, 88
 • : Nam
8USD/m2
 • : Đường D52, Phường 12, Tân Bình
 • : 30, 60, 120
 • : Đông Nam
8USD/m2
 • : Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
 • : 50, 80, 92, 150
 • : Tây Bắc
11USD/m2
 • : Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh
 • : 50, 100, 200, 300, 500
 • : Đông Nam
10USD/m2
 • : Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 20, 35, 55, 100, 140
 • : Đông Nam
13USD/m2
 • : Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 25, 45, 70, 100, 180
 • : Bắc
12USD/m2
 • : Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11
 • : 40, 80, 120, 160, 250
 • : Đông Bắc
12USD/m2
 • : Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh
 • : 40, 50, 90, 100, 180
 • : Đông Nam
11USD/m2
 • : Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình
 • : 20, 40, 50, 100
 • : Đông Nam
10USD/m2
 • : Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình
 • : 30, 50, 70, 100, 150
 • : Tây Bắc
8USD/m2
Giảm -8%
 • : Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình
 • : 30, 40, 70, 100, 200
 • : Nam
11USD/m2
Giảm -17%
 • : Ba Vì, Phường 4, Tân Bình
 • : 30, 50, 100, 130
 • : Đông Bắc
10USD/m2
 • : Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 20, 30, 50, 70
 • : Bắc
12USD/m2
 • : Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh
 • : 20, 40, 60, 120
 • : Tây
11USD/m2
 • : Bạch Đằng, Phường 24, Bình Thạnh
 • : 15, 20, 45, 60
 • : Nam
9USD/m2
 • : Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 20, 45, 65, 100, 220
 • : Tây Nam
14USD/m2
 • : Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình
 • : 20, 40, 80, 150
 • : Tây
14USD/m2
 • : Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1
 • : 45, 65, 200, 300
 • : Tây
25USD/m2
 • : Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận
 • : 30, 50, 80, 120, 140
 • : Tây Nam
10USD/m2
 • : Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh
 • : 20, 30, 50, 70, 100
 • : Tây
14USD/m2
 • : Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
 • : 25, 40, 55, 100
 • : Đông Bắc
18USD/m2
 • : Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh
 • : 40, 100, 200, 400, 500
 • : Tây Bắc
21USD/m2
 • : Nguyễn Thành Ý, Đa Kao, Quận 1
 • : 30, 50, 80, 120
 • : Đông Nam
16USD/m2
Giảm -14%
 • : Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Phú Nhuận
 • : 45, 65, 100, 150
 • : Bắc
12USD/m2
 • : Lê Văn Sỹ, Phường 2, Tân Bình
 • : 15, 50, 100, 240, 480
 • : Tây Nam
14USD/m2