Showing 25–36 of 374 results

 • : Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
 • : 52, 139, 152, 170, 319
 • : Tây Nam
20.5USD/m2
 • : Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3
 • : 36, 50, 80, 180
 • : Tây Bắc
17USD/m2
Giảm -19%
 • : Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 60, 109, 200
 • : Tây
13USD 10.5USD/m2
Giảm -14%
 • : Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 100, 250, 350, 500, 800
 • : Đông
14.2USD 12.2USD/m2
Giảm -26%
 • : Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 50, 67, 121
 • : Tây Bắc
11.5USD 8.5USD/m2
 • : Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 45, 60, 106, 168
 • : Tây
13.5USD/m2
 • : Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7
 • : 38, 50, 80, 100, 200, 300
 • : Đông Bắc
16USD/m2
Giảm -17%
 • : Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
 • : 100, 200, 290, 600
 • : Tây Nam
24USD 20USD/m2
Giảm -15%
 • : Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
 • : 55, 110, 160, 180
 • : Đông Bắc
26USD 22USD/m2
 • : Trần Huy Liệu, Phường 12, Phú Nhuận
 • : 100, 160, 190, 270
 • : Tây
18USD/m2
 • : Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
 • : 60, 100, 150, 200, 240
 • : Tây Bắc
16USD/m2
 • : Đường số 7, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
 • : 77, 100, 180, 250, 430
 • : Bắc
9USD/m2