Hiển thị 1–28 của 68 kết quả

 • : Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2
 • : 60, 100, 116
 • : Tây
16.5USD/m2
 • : Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Tân Phú
 • : 300, 500, 1000, 2000, 2500
 • : Tây
20USD/m2
 • : Lê Quang Định, Phường 11, Bình Thạnh
 • : 80, 160
 • : Tây
10USD/m2
 • : Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2
 • : 200, 450, 720, 1000, 2000
 • : Tây
22USD/m2
 • : Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
 • : 125, 250
 • : Tây
23USD/m2
 • : Trần Nhật Duật, P Tân Định, Quận 1
 • : 80, 120, 200
 • : Tây
13USD/m2
 • : Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình
 • : 40, 50, 90, 135, 235
 • : Tây
14USD/m2
 • : Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2
 • : 367, 734
 • : Tây
19USD/m2
 • : Đồng Nai, Phường 15, Quận 10
 • : 55, 122, 180
 • : Tây
13USD/m2
 • : Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình
 • : 144, 268
 • : Tây
32USD/m2
 • : Tân Canh, Phường 1, Tân Bình
 • : 50, 100
 • : Tây
11.5USD/m2
 • : Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình
 • : 100, 200, 296, 354, 379
 • : Tây
13USD/m2
 • : Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
 • : 50, 80, 90, 160
 • : Tây
9USD/m2
 • : Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 30, 60, 75
 • : Tây
12USD/m2
 • : Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh
 • : 90, 120, 300, 400
 • : Tây
8USD/m2
 • : Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình
 • : 130, 170, 300, 450, 580, 900
 • : Tây
21USD/m2
 • : C18, Phường 12, Tân Bình
 • : 50, 60, 110
 • : Tây
10.2USD/m2
 • : Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình
 • : 100, 120, 160, 320
 • : Tây
12USD/m2
 • : Lê Văn Huân, Phường 13, Tân Bình
 • : 20, 30, 50, 100
 • : Tây
10USD/m2
 • : Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình
 • : 50, 80, 100, 150, 300
 • : Tây
10USD/m2
 • : Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh
 • : 20, 40, 60, 120
 • : Tây
11USD/m2
 • : Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình
 • : 20, 40, 80, 150
 • : Tây
14USD/m2
 • : Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1
 • : 45, 65, 200, 300
 • : Tây
25USD/m2
 • : Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh
 • : 20, 30, 50, 70, 100
 • : Tây
14USD/m2
 • : Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình
 • : 60, 100, 160, 200, 260
 • : Tây
13USD/m2
 • : Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 45, 60, 106, 168
 • : Tây
13.5USD/m2
 • : Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
 • : 50, 100, 200
 • : Tây
12USD/m2
 • : Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 40, 80, 120, 160
 • : Tây
14USD/m2