Showing 1–12 of 118 results

 • : Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 100, 300, 500, 1000, 3000
 • : Đông Bắc
18USD/m2
 • : Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh
 • : 150, 200, 250, 428
 • : Đông Bắc
22USD/m2
 • : Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
 • : 100, 150, 300, 500, 800
 • : Đông Bắc
13USD/m2
 • : Đường 19, KCX Tân Thuận, Quận 7
 • : 100, 200, 300, 500, 1000, 1200
 • : Tây Nam, Đông Bắc
14USD/m2
 • : Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7
 • : 366, 497, 516, 1044
 • : Đông Bắc
19.5USD/m2
 • : Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
 • : 15, 45, 90, 100
 • : Đông Bắc
13USD/m2
 • : Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 20, 45, 55, 100
 • : Đông Bắc
12USD/m2
 • : Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
 • : 130, 260, 390
 • : Đông Bắc
23USD/m2
 • : Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Bình Thạnh
 • : 80, 100, 150, 180
 • : Đông Bắc
11USD/m2
 • : Đường 30, Phường Bình An, Quận 2
 • : 50, 60, 90, 150
 • : Đông Bắc
15USD/m2
 • : Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11
 • : 40, 80, 120, 160, 250
 • : Đông Bắc
12USD/m2
Giảm -17%
 • : Ba Vì, Phường 4, Tân Bình
 • : 30, 50, 100, 130
 • : Đông Bắc
12USD 10USD/m2