Showing 1–12 of 39 results

 • : Quốc Lộ 13, Phường 26, Bình Thạnh
 • : 100, 200, 500, 800, 1000
 • : Đông
10USD/m2
 • : Đống Đa, Phường 2, Tân Bình
 • : 50, 70, 100, 145
 • : Đông
13USD/m2
 • : Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình
 • : 50, 82, 164
 • : Đông, Bắc
12USD/m2
Giảm -6%
 • : Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
 • : 110, 220
 • : Đông
18USD 17USD/m2
 • : Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình
 • : 36, 50, 100, 140, 160, 250
 • : Đông
10USD/m2
 • : C18, Phường 12, Tân Bình
 • : 40, 50, 100
 • : Đông
11USD/m2
 • : Lý Thường Kiệt, Phường 8, Tân Bình
 • : 70, 100, 140, 240
 • : Đông
10USD/m2
 • : Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 100, 200, 300, 500, 600
 • : Đông
12USD/m2
 • : Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
 • : 48, 52, 100
 • : Đông
9USD/m2
Giảm -13%
 • : Đống Đa, Phường 2, Tân Bình
 • : 60, 100, 200
 • : Đông
15USD 13USD/m2
 • : Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
 • : 70, 130, 200, 300
 • : Đông
11USD/m2
 • : Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
 • : 100, 200, 300, 400, 700
 • : Đông
16USD/m2