Showing 49–58 of 58 results

Giảm -13%
 • : Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh
 • : 50, 150, 210
 • : Tây
15USD 13USD/m2
Giảm -13%
 • : Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh
 • : 100, 128, 160, 210, 300
 • : Tây
19USD 16.5USD/m2
 • : Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
 • : 35, 50, 90, 200, 386, 600
 • : Tây
21USD/m2
 • : Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
 • : 30, 50, 65, 85
 • : Tây
16USD/m2
 • : Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
 • : 100, 200, 300, 500, 800
 • : Tây
19USD/m2
 • : Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1
 • : 50, 70, 100, 300
 • : Tây
13.5USD/m2
 • : Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
 • : 50, 100, 150, 200
 • : Tây
16USD/m2
 • : Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình
 • : 100, 200, 300, 600, 1000
 • : Tây
24USD/m2
 • : Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình
 • : 70, 100, 150, 200, 250
 • : Tây
14USD/m2
 • : Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình
 • : 50, 100, 150, 210
 • : Tây
14USD/m2