Showing 37–48 of 58 results

 • : Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4
 • : 45, 100, 180, 360, 500, 600
 • : Tây
14USD/m2
 • : Trương Quốc Dung, Phường 10, Phú Nhuận
 • : 50, 90, 140, 230
 • : Tây
14USD/m2
 • : Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
 • : 20, 40, 60, 100
 • : Tây
10USD/m2
 • : Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình
 • : 100, 200, 300, 600
 • : Tây
15USD/m2
Giảm -19%
 • : Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 60, 109, 200
 • : Tây
13USD 10.5USD/m2
 • : Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh
 • : 50, 100, 160
 • : Tây
14USD/m2
 • : Phan Văn Trị, Phường 12, Bình Thạnh
 • : 20, 45, 55, 70, 100, 155, 200
 • : Tây
10USD/m2
 • : Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh
 • : 20, 30, 50, 80, 100, 130
 • : Tây
11USD/m2
 • : Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
 • : 60, 100, 150
 • : Tây
12USD/m2
 • : Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 15, 60, 90, 110
 • : Tây
11USD/m2
 • : Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1
 • : 100, 226, 452
 • : Tây
28USD/m2
 • : Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1
 • : 90, 138, 227, 285, 500, 1000
 • : Tây
30USD/m2