Showing 25–36 of 203 results

 • : Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2
 • : 80, 120, 200, 400
 • : Tây Nam
21USD/m2
 • : Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2
 • : 100, 200, 300, 500, 600
 • : Đông Nam
17USD/m2
 • : Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • : 200, 344, 408, 434, 868
 • : Tây Nam
17USD/m2
 • : Võ Trường Toản, P. Thảo Điền, Quận 2
 • : 80, 100, 223, 446, 669
 • : Bắc
23.5USD/m2
 • : Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Tân Bình
 • : 90, 110, 200, 400, 500
 • : Bắc
10USD/m2
 • : Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh
 • : 50, 100, 200, 300, 500
 • : Đông Nam
10USD/m2
 • : Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3
 • : 100, 170, 240, 480
 • : Tây Bắc
18USD/m2
 • : Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
 • : 100, 250, 450, 600
 • : Tây Bắc
15USD/m2
Giảm -17%
 • : Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận
 • : 100, 200, 300, 500
 • : Đông Nam
18USD 15USD/m2
 • : Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh
 • : 40, 100, 200, 400, 500
 • : Tây Bắc
21USD/m2
 • : Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh
 • : 100, 200, 300, 500, 600
 • : Đông
12USD/m2
 • : Lê Văn Sỹ, Phường 2, Tân Bình
 • : 15, 50, 100, 240, 480
 • : Tây Nam
14USD/m2