Showing 373–376 of 376 results

 • : Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
 • : 50, 100, 200, 300, 600
 • : Tây Nam
16USD/m2
Giảm -13%
 • : Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
 • : 25, 30, 70, 100, 128
 • : Đông Bắc
15USD 13USD/m2
 • : Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
 • : 50, 100, 230
 • : Tây Nam
16USD/m2
Giảm -8%
 • : Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1
 • : 40, 80, 100, 150, 200, 500
 • : Tây Bắc
25USD 23USD/m2