Showing 337–348 of 374 results

 • : Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4
 • : 50, 67, 80, 158
 • : Đông Bắc
15USD/m2
Giảm -14%
 • : Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh
 • : 60, 100, 158, 170, 270
 • : Đông
14USD 12USD/m2
 • : Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1
 • : 50, 80, 100, 250, 300
 • : Tây Nam
13.5USD/m2
 • : Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
 • : 80, 136, 200, 300, 400
 • : Tây Bắc
22USD/m2
 • : Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • : 20, 60, 100, 200
 • : Đông Bắc
20USD/m2
 • : Trương Quyền, Phường 6, Quận 3
 • : 30, 55, 105, 210
 • : Tây Nam
15USD/m2
 • : Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh
 • : 20, 30, 50, 70, 100
 • : Tây
14USD/m2
Giảm -15%
 • : Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • : 34, 60, 105, 250, 380, 420
 • : Tây Nam
27USD 23USD/m2
 • : Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1
 • : 17, 70, 100, 120, 250
 • : Đông Bắc
19USD/m2
 • : Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh
 • : 105, 210, 420
 • : Đông Nam
13USD/m2
 • : Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận
 • : 40, 70, 100, 150, 200
 • : Đông Bắc
14USD/m2
 • : Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1
 • : 115, 200, 305, 420
 • : Tây Nam
18USD/m2